Dags att köpa hus eller bygga eget?

På denna siten har vi samlat en rad goda råd och tips för dig som ska bygga elelr köpa hus.

Då krävs bygglov vid takarbete!

2020-08-14 11:48:33
Ett takarbete kan innebära flera saker. Det kan handla om att du gör ett enkelt takbyte, men det kan även handla om att du vill ändra om hela taket och utföra en takrenovering. Det finns en del regler om du tänkt göra ändringar på en byggnad, yttre som inre. Vi på Bygga-köpa-hus reder ut när det behövs bygglov och inte vid ett takarbete!

Takarbete Stockholm

Då krävs bygglov vid takarbetet

Gäller det ett vanligt takbyte där man ersätter och lägger nytt kräver detta inte bygglov. Om du däremot förändrar utseendet på din byggnad som inte stämmer överens med det som står i detaljplanen, då krävs det oftast bygglov. Alltså kan det krävas bygglov om du planerar att: - Lägga om material på taket, till exempel lägga pannor istället för plåt. - Sätta upp fönster i taket, dock vindkupa kan i vissa fall utföras utan bygglov. - renovera taket så att det förändrar takets konstruktion eller utseende.

Andra krav vid bygglov

När du gör förändringar i ditt hem måste detta ske varsamt med förnuft för att byggnaden ska behålla sin specifika karaktär. Vissa saker måste du ta hänsyn till på byggnaden, som exempelvis teknik, miljö och estetik. Detta gäller oavsett om förändringarna sker inomhus eller utomhus - bygglov eller inte. Dessa krav på varsamhet har inget med förbud att göra utan att alla ändringar är anpassade efter byggnaden ser ut och vilka förutsättningar den har. Du som äger fastigheten står som ansvarig byggherre och är därför din skyldighet att den följs.

Takarbete i Stockholm

Vid ett enkelt takbyte i Stockholm där man endast ersätter och lägger nytt tak så krävs inget bygglov. Om det däremot handlar om ett mer kvalificerat takarbete som förändrar utseendet på taket, så krävs ett bygglov. Är du osäker på om dit nästa byggprojekt kräver bygglovsanmälan? Kontakta din berörda kommun i Stockholm för att vara på den säkra sidan.