Dags att köpa hus eller bygga eget?

På denna siten har vi samlat en rad goda råd och tips för dig som ska bygga elelr köpa hus.

Det här är index för fastighetsservice

2019-02-25 15:20:44
Sedan 2012 beräknas ett index för fastighetsservice, alltså beräknas kostnaderna för fastighetsservicetjänster.


Index för fastighetsservice finns sedan 2012.

Läs mer även här om index för fastighetsservice

 

Index för fastighetsservice sedan 2012

På uppdrag av Fastighetsentreprenörerna, branschorganisationen för fastighetsservice-entreprenörer, utför sedan 2012 Statistiska centralbyrån insamling av information till ett index för fastighetsservice. Syftet med detta är att mäta vad den här typen av tjänster egentligen kostar och vilken förändring som det finns över tid.

 

Bland de målsättningar som branschorganisationen har finns att samla de företag som har verksamhet inom fastighetsservice, arbeta för att det ska vara sunda förhållanden för affärer i den specifika branschen, vara ett forum där medlemmarna kan träffas och dra nytta av varandra samt att arbeta för att det ska finnas en hög kvalitet och kompetens hos de företag som är medlemmar. I detta arbete har det sedan tidigare funnits ett önskemål om att det ska finnas ett index för fastighetsservice. Andra index har tidigare funnits.

 

Indexet för fastighetsservice kan bland annat användas till att justera de priser som bestäms i avtalen för fastighetsservicetjänster.

 

I undersökningen görs ett urval bland företag som sysslar med fastighetsservice som deltar. Även andra typer av undersökningar från SCB används för att få fram resultatet.

 

Index för fastighetsservice - kategorier

Några exempel på sådana områden vars kostnader redovisas i indexet för fastighetsservice är personalkostnader, kostnad för maskiner, för bilar, för drivmedel, för arbetskläder, för administration och så vidare.