Dags att köpa hus eller bygga eget?

På denna siten har vi samlat en rad goda råd och tips för dig som ska bygga elelr köpa hus.

Sanera asbest i Stockholm

2019-03-06 16:01:59

För att få hantera asbest krävs det att man har behörighet och licens. Detta innebär alltså att man behöver vara kunnig på området för att få hantera det. När man river en byggnad där det finns asbest kan det spridas asbestdamm under rivningen. Asbestdammet i sin tur är mycket hälsofarligt och kan leda till kol eller cancer om det andas in. På grund av detta finns det många säkerhetsföreskrifter och förbud gällande asbest och asbesthantering.

 

Företag som kan hjälpa dig med asbestsanering i Stockholm.

 

Än idag finns det material som innehåller asbest eftersom det till en början ingick i material så som isolering så hittar man de ofta på äldre pannor och varmvattenrör. Asbest är också ett innehåll i eternit som användas på husfasader och tak. I äldre hus kan man hitta asbest i till- och frånluftskanaler. Det var också vanligt förekommande i lim för mattor som brandskydd bakom elcenter och i pannrum.

 

För att vara säker på att rivningen går säkert till är det bra att anlita en firma som har behörighet att riva asbestmaterial. Detta för att minimera skaderisken och spridningen av asbestfiber. Det finns många firmor som jobbar med just asbestsanering och flera stycken i Stockholmsområdet.

Vid misstänkt asbest börjar man alltid med att ta ett asbestprov på byggnaden som man sedan anmäler till Arbetsmiljöverket innan man påbörjar rivningen.